Konsten och tekniken bakom smide i Stockholm

14 juni 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Smide är en urgammal hantverksskicklighet i Stockholm, där metall bearbetas genom upphettning och hamring för att skapa verktyg, konstverk och byggnadsstrukturer. Denna konst har spelat en avgörande roll i människans utveckling och finns kvar än idag, anpassad med modern teknik och nya material. I den här artikeln utforskar vi smidets historia i huvudstaden, tekniker, samt dess plats i den moderna världen.

Historiens hammarslag

Smidets historia sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Redan i antiken upptäckte människor att vissa stenar vid eldning lämnar efter sig smidbara klumpar av metall en upptäckt som skulle revolutionera vårt sätt att leva. Det var början på bronsåldern och därefter järnåldern, där smidet möjliggjorde framställandet av starkare och mer varaktiga verktyg, vapen och de första formerna av rustningar. Under medeltiden blev smidet än mer avancerat och smeder var högt respekterade yrkesmän i samhället. Gjutning och smide utvecklades parallellt, där smide var föredragen metod för att skapa komplexa eller enskilda artiklar medan gjutning var lämplig för massproduktion. Kyrkornas och slottens byggande krävde avancerat smide för att framställa robusta beslag, lås, hängslen och dekorativa föremål.

smide

Smidestekniker genom tiden

Den traditionella smidningen går övergripande ut på att värma upp metall, oftast järn eller stål, i en smedja till dess att metallen blir glödhet och malleabel. Därefter formar smeden metallen genom att hamra, böja och tvinna den på ett städ (arbetsbord). En rad olika tekniker används för att skapa olika former och strukturer, inklusive smidesvetsning, där två metallbitar värms och förs samman, eller damaskering, en teknik för att skapa mönstrade ytor på metallen. I modern tid har teknologiska framsteg lett till att smeder inte bara använder koleldade essor och handhammare. Gassmältugnar, hydrauliska pressar, och dropphammare har gjort det möjligt att arbeta med större och mer hållfast metaller samt standardiserad massproduktion. Ändå finns det fortfarande ett stort behov av den traditionella smidestekniken, särskilt inom konstsmide och vid restaurering av historiska byggnader.

Smide i nutid

Även i modern tid är smide i Stockholm en uppskattad hantverksform. Konstsmide är området där tradition möter nutid och smeder skapar allt från trädgårdsskulpturer till detaljrika portar och staket. Även inom industriellt smide fortgår utvecklingen, där precision och styrka är av stor betydelse. Innovationer inom materialegenskaper och bearbetningsteknologier har gjort det möjligt att smälta smideskonst med funktionellt bruk. Säkerhet och hållfasthet är också centrala delar av det moderna smidets användningsområden. Stålbalkar och segjärn som används i byggnadskonstruktioner är exempel på produkter som kräver högkvalitativt smide. Smidesmaterialet måste hanteras korrekt för att säkerställa strukturens integritet och livslängd.

Fler nyheter