OVK-besiktning i Stockholm: En guide till tryggare andningsluft

12 maj 2024
Veronica Urena

editorial

I hjärtat av Sveriges huvudstad är en frisk inomhusmiljö av stor vikt för både boende och företagare. En obligatorisk ventilationskontroll, ofta känd som OVK besiktning, är ett väsentligt steg mot att upprätthålla en ren och hälsosam inomhusluft. I denna artikel granskar vi vikten av OVK besiktningar i Stockholm, hur processen går till, och vart man kan vända sig för att försäkra sig om att man får en kvalitetssäker och pålitlig service.

Vad är OVK-besiktning?

OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en inspektion som syftar till att säkerställa att byggnaders ventilationssystem är funktionella och säkra. Syftet med OVK är att förbättra inomhusmiljön och minska risken för hälsoproblem som kan orsakas av bristfällig ventilation. Det är en lagstadgad kontroll i Sverige som måste utföras regelbundet för nya byggnader var tredje år och för äldre konstruktioner varje sjätte år.

I Stockholm, där stadsmiljön ständigt förändras och byggnader renoveras och byggs, är OVK besiktning av extra vikt. En tätbefolkad stad med många gamla men även nykonstruerade byggnader innebär att det finns en stor mängd olika ventilationssystem som alla behöver uppmärksamhet. Genom att ha regelbundna kontroller kan man försäkra sig om att inga problem uppstår som kan påverka de boendes hälsa eller byggnadens integritet.7

OVK besiktning i Stockholm

Processen för OVK-besiktning

För att genomföra en OVK besiktning i Stockholm är det viktigt att anlita en certifierad besiktningsman. Processen börjar med en förhandsgranskning av byggnadens ritningar och tidigare besiktningsprotokoll för att få en uppfattning om systemets komplexitet. Därefter sker ett fysiskt besök där besiktningsmannen undersöker alla delar av ventilationssystemet från fläktar till filter och luftkanaler.

Förberedelse: Innan besiktningen ska fastighetsägaren säkerställa att alla delar av systemet är tillgängliga och rena så att besiktningsmannen kan utföra sitt arbete utan hinder.

Genomförande: Under besiktningen mäter besiktningsmannen luftflöden, kontrollerar att systemen är rena och fria från skador samt att de är korrekt justerade och fungerar som de ska.

Protokoll: Efter inspektionen upprättas ett protokoll som anger eventuella anmärkningar eller brister. Om allt är godkänt utfärdas ett intyg som bekräftar att byggnadens ventilationssystem uppfyller kraven.

Fördelen med att anlita lokala experter

För att säkerställa en smidig och korrekt OVK besiktning i Stockholm är det fördelaktigt att anlita lokala experter. De har god kännedom om stadens unika förutsättningar och krav samt är välbekanta med de olika typerna av byggnader och ventilationssystem som finns i staden. Dessutom kan de ge specifik rådgivning och åtgärdsförslag som är skräddarsydda för just de Stockholmska förhållandena.

En lokal expert inom OVK besiktning kan också erbjuda flexibilitet när det gäller schemaläggning och snabb respons vid akuta ärenden. Det kan vara värdefullt för både fastighetsägare och hyresgäster, som behöver en tillförlitlig servicepartner som kan bistå med kontinuerligt underhåll och vid behov snabba åtgärder.

Fler nyheter