Advokat specialiserad på familjerätt i Helsingborg

15 juni 2022
jonas_olsson

editorial

Familjerätt är ett rättsområde som innefattar äktenskap, samboförhållande och förhållandet mellan vårdnadshavare och barn. Men det innefattar också arvsrätt och reglerar frågor rörande gode män. Vanligt är att man tar hjälp av en familjerättsadvokat för att skriva någon typ av familjerättsligt kontrakt som exempelvis ett äktenskapsförord eller upprätta ett testamente. Men man kan också behöva ta hjälp av en familjerättsadvokat vid exempelvis en skilsmässa eller en vårdnadstvist.

Familjerättsliga tvister är ofta väldigt jobbiga då det nästan alltid är väldigt mycket känslor inblandade. Då gäller det att ha en erfaren och lyhörd familjerättsadvokat vid sin sida. Vid en vårdnadstvist är det oftast bäst för barnet om man kan lösa konflikten utanför domstolen. Det finns familjerättsadvokater som är specialiserade på vårdnadstvister och som kan hjälpa till att medla mellan vårdnadshavare. Ju tidigare man söker hjälp i konflikten desto lättare brukar det gå att komma överens.

 

familjerätt

 

Tips vid en vårdnadstvist

Behöver man hjälp i en vårdnadstvist ska advokaten man anlitar också ha vårdnadstvister som specialområde och ha god erfarenhet. Bäst är att fråga någon vän som har varit i en liknande situation om tips på en skicklig och bra familjerättsadvokat. Men man kan också många gånger hitta information om erfarenhet och specialområden på de olika advokatbyråernas hemsidor. 

Här är ett exempel på en advokatbyrå som är specialiserad på familjerätt i Helsingborghttps://activaadvokaterna.se/verksamhetsomraden/familjeratt/

När det gäller familjerättsliga tvister är det väldigt viktigt att man känner förtroende för den advokat man anlitar och gör man inte det ska man inte dra sig för att byta. När man träffar en advokat för första gången brukar man få beskriva sitt ärende. Det är alltid bättre att berätta för mycket än för lite och låta advokaten avgöra vad som är väsentligt i ärendet. Det händer att familjerättsadvokater tackar nej till ärenden men då beror det oftast på att de redan är uppbokade och inte har den tid att lägga ner som ärendet kräver.

Fler nyheter