Reparera rör med relining

30 juni 2022
lily_hansen

editorial

Fastigheter som byggdes under första hälften av 1900-talet, har ofta avloppsrör som behöver repareras eller renoveras. Den metod som använts har inneburit att rören rivits ut. Denna typ av stambyte har inneburit höga kostnader och medfört många olägenheter för såväl fastighetsägare som boende. 

Istället för att genomföra helt kompletta stambyten har relining blivit ett alternativ att på ett enklare och avsevärt mindre kostsamt sätt renovera avloppsrör. Förutom avloppsrör i fastigheter kan relining tillämpas för att renovera avloppsrör och ledningar i gatunätet. Därigenom minskar risken för läckage och vattenskador, vilket årligen skulle kosta samhället enorma belopp.

Att genomföra relining

Metoden att renovera avloppsrör med relining har tillämpats de senaste trettio åren. Vid relining byts inte gamla rör ut. Istället fodrar man in befintliga rör med en kraftig plastslang. Enkelt uttryckt blåser man in en strumpa så att den ligger an mot röret, som blir som ett stöd för slangen eller plastmaterialet.

Före beslut om att göra relining behövs en grundlig inspektion av befintliga rör. Oftast tar man hjälp av en kamera som kartlägger var eventuella skador i stammarna finns. En sådan inspektion görs av expertföretag med lång erfarenhet. Företag som specialiserat sig på relining, kan även göra relining i kombination med stambyte. 

 

relining

 

Stambyte och/eller relining

Avloppsrören kan vara så skadade att de måste bytas ut. Det är också ett känt faktum att dagens ledningar för spill- och dagvatten i gatunätet är i ganska dåligt skick. Vatten läcker inte bara ut från ledningarna utan även in i dem, vilket leder till att reningsverken får ta emot och rena onödigt mycket vatten. Relining är ett sätt att bemästra problemen. 

Materialet vid relining består oftast av en glasfiberarmerad polyester som impregnerats på olika sätt. Det bildade flexibla fodret blir till en strumpa som skjuts in i rören antingen med högtrycksluft eller manuellt. I nästa steg härdas strumpan med exempelvis vattenånga eller UV-ljus. 

Fler nyheter